مقاله

لاغری و رضایتمندی از زندگی

لاغری و رضایتمندی از زندگی

لاغری و رضایتمندی از زندگی _ در چند سال اخیر‌، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان به بررسی اطلاعات درباره پرسشی پرداخته‌اند كه قبلاً‌ برای فلاسفه مهم بود؛ چه چیزی باعث رضایتمندی ما می‌شود؟!

واقعیت این است که نمی‌توان یک جواب سر راست به این سؤال داد، با این حال امیدواریم مطالبی که در ادامه برای‌تان آماده کرده‌ایم، در جهت افزایش رضایتمندی از زندگی به کارتان بیایند، تا بتوانید با انگیزه و انرژی بیشتری به مسیرتان در زندگی ادامه دهید. همراه ما باشید

رضایتمندی از زندگی

حوزه جدید روان‌شناسی مثبت پر از یافته‌های جدیدی حاكی از آن است كه اعمال ما تأثیر چشمگیری بر احساس خوشبختی و رضایتمندی ما از زندگی دارد. پژوهشگران به این منظور تحقیقات گسترده‌ای در سراسر جهان انجام داده‌اند تا ببینند چگونه چیزهایی مانند پول، نگرش، فرهنگ، حافظه، تندرستی، نوع‌دوستی و عادات روزانه بر احساس بهروزی ما تأثیر می‌گذارد.

به عنوان مثال در پژوهش مقایسه رضایتمندی از زندگی و کیفیت زندگی زنان چاق مراجعه کننده به کلینیک های جراحی زیبایی و رژیم درمانی، با زنان عادی شهر اصفهان، در نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی (سال1395)؛ نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین زنان عادی و زنان متقاضی، با سابقه عمل جراحی زیبایی، در کیفیت زندگی تفاوت معنی دار، وجود داشت.(زنان متقاضی جراحی نسبت به زنان با سابقه جراحی و زنان عادی دارای میانگین نمره کیفیت زندگی پایین تری بودند). لاغری و رضایتمندی از زندگی

یا در برسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و رضایتمندی زناشویی در افراد مبتلا به چاقی یا اضافه وزن، مراجعه کننده به مراکز تغذیه (رژیم درمانی) اهواز در سال 1395؛ عنوان شد ازدواج به عنوان مهمترین و اساسی ترین رابطه بشری توصیف شده است و آنچه در ازدواج مهم است رضایتمندی زناشویی است. رضایتمندی زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی، رضایتمندی از ازدواج، و رضایتمندی از همدیگر دارند. رضایتمندی زناشویی منجر به نتایج مثبتی در فرد، خانواده و جامعه می شود.

از سویی دیگر، ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﻮمی در ﻗـﺮن ﺣﺎﺿـﺮ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﺜـﺮ ﻛـﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴـﺎ درﮔﻴـﺮ ﻣـﺴﺎﺋﻞ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮوز ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﭼﺎقی ﻫﺴﺘﻨﺪ. این پژوهش به بررسی ارتباط شاخص توده بدنی و میزان رضایتمندی زناشویی در زوجین پرداخت. نهایتا در نتیجه گیری پایانی، به نظر رسید که شاخص توده بدنی متغیر مهمی در ایجاد رضایتمندی زناشویی باشد. به همین خاطر، شیوع بالای افسردگی، اضطراب و سایر اختلالات روانپزشکی در افراد چاق می تواند از علل پیدا شدن چنین یافته ای باشد. لاغری و رضایتمندی از زندگی

یا در مطالعات دیگر به نقش شاخص توده بدنی بر عملکرد جنسی اشاره کرده اند، که با هدف تعیین ارتباط عملکرد جنسی با چاقی در زنان انجام شد. همان طور که می دانید، بررسی ارتباط عملکرد جنسی با چاقی در زنان مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه یک زندگی زناشویی قرار دارند و اختلال در عملکرد جنسی یکی از مشکلات شایع و قابل درمان است که به عنوان یکی از علل تنش های عاطفی و مشکلات زناشویی می باشد.
این مطالعه در سال 1390 بر روی 286 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر مشهد که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، انجام شد.

نتیجه گیری: چاقی در زنان با اختلال در عملکرد جنسی همراه است و همچنین چاقی منجر به اختلال در تصویر ذهنـی مثبت از خود و کاهش کیفیت زندگی نیز می شود. بنابراین جهت ارتقاء عملکرد جنسی، بهبود کیفیـت زنـدگی و تصـویر ذهنی از بدن در زنان چاق، کاهش وزن پیشنهاد می شود. لاغری و رضایتمندی از زندگی

یا در مقاله پژوهشی دیگر که به برسی ارتباط بین اختلالات تغذیه‌ای، آمنوره و رضایت از بدن در زنان میان‌سال ورزشکار و غیر ورزشکار پرداخته شده، به این موضوع اشاره می شود که افزایش سن در زنان و بروز آمنوره، می‌تواند منجر اختلالات تغذیه‌ای و به دنبال آن چاقی و عدم رضایتمندی زنان از تناسب اندام خود شود.

یافته‎ها نشان داد بین اختلال تغذیه و آمنوره ثانویه در دو گروه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در حالی که بین نارضایتمندی از شکل بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن و BMI واقعی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0P<). میزان نارضایتمندی از شکل بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن در زنان غیر ورزشکار بیشتر بود (05/0P<).
و نهایتا این طور نتیجه‌گیری شد که به‌طورکلی به نظر می‌رسد ورزش کردن می‌تواند در کاهش اختلالات تغذیه‌ای و نارضایتمندی از بدن برای افزایش عملکرد یا تناسب‌اندام نقش داشته باشد.

یا در پژوهشی دیگر که به مقایسه اثربخشی سه شیوه رژیم درمانی، رژیم درمانی به همراه ورزش و رژیم درمانی به همراه رفتاردرمانی شناختی بر روی کاهش وزن و بهبود رضایتمندی از زندگی کارکنان مرد چاق و دارای اضافه وزن شرکت ملی حفاری ایران پرداخته بود، نتایج نشان داد که استفاده از روش رژیم درمانی به همراه ورزش و روش رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی باعث کاهش وزن شرکت کنندگان تحقیق شد، درحالیکه رژیم درمانی به تنهایی بر کاهش وزن شرکت کنندگان موثر نبود.

روش رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی بیشتر از روش رژیم درمانی به همراه ورزش در تداوم کاهش وزن شرکت کنندگان موثر بود.
سایر نتایج نشان داد که تنها روش رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی بر افزایش رضایتمندی از زندگی افراد موثر بود. بطور کلی، نتایج نشان داد که رژیم درمانی به همراه رفتار درمانی شناختی، نه تنها، مانند روش رژیم درمانی به همراه ورزش می تواند موجب کاهش وزن افراد شود، بلکه، علاوه بر کاهش وزن افراد موجب بهبود رضایت از زندگی افراد نیز می شود. لاغری و رضایتمندی از زندگی


رضایتمندی از زندگی چیست؟

مفهوم رضایتمندی از زندگی، هرچند که با مفاهیم دیگری مانند خوش‌بینی و شادکامی نزدیک است، اما تعریف خاص خود را دارد. رضایتمندی از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگی‌اش و یا به عبارت دیگر، ارزیابی سلامت و بهزیستی‌اش است. رسیدن به رضایتمندی از زندگی ، شما را تبدیل به یک انسان شاد و خوشبخت خواهد کرد، و البته جالب است که این رابطه به صورت برعکس نیز صدق می کند. سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را به صورت زیر تعریف کرده است:

درک و آگاهی افراد از موقعیت خود در زندگی در متن فرهنگ و نظام ارزش های محل زندگیشان، و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و مسائل مربوط به خود فرد می باشد، و با عوامل زیر مرتبط است:

• سلامت جسمانی
• وضعیت روانی
• میزان استقلال
• روابط اجتماعی
• باورها و ارزش ها

این درک و آگاهی به دو صورت عینی و ذهنی بروز می کند. جنبه عینی کیفیت زندگی همان شیوه رفتارهای قابل مشاهده فرد در جنبه های مختلف زندگی است. از این رو مردم با مشاهده نحوه زندگی یک فرد می توانند در مورد کیفیت زندگی او قضاوت کنند. ولی جنبه مهمتر کیفیت زندگی تصور ذهنی آن است. به این معنی که امکان دارد دیگران با مشاهده رفتار فرد، کیفیت زندگی او را مثبت ارزیابی کنند، اما خود فرد چندان تصور مثبتی از آن نداشته باشد.

این جنبه ذهنی از کیفیت زندگی را، “رضایتمندی از زندگی” می نامند که دربردارنده جنبه های گوناگونی از زندگی می شود، و دارای ثبات نسبی است. به عبارت دیگر، یک فرد زمانی از زندگی اش راضی است، که احساس درونی مثبت و نسبتاً پایایی به جنبه های مختلف زندگی خود داشته باشد. لاغری و رضایتمندی از زندگی


چهار بُعد مفهوم رضایتمندی از زندگی

برای روشن شدن مفهوم رضایتمندی ، آن را از چهار بُعد مورد بررسی قرار می دهیم.

1. فرصت در زندگی
2. نتایج حاصل در زندگی
3. ویژگی های درونی
4. ویژگی های بیرونی

فرصت هایی که در زندگی هر فرد وجود دارد با نتایجی که او به دست می آورد، متفاوت است. یک فرد ممکن است فرصت های زیادی را به دلایل مختلفی از دست بدهد، یا از فرصت های اندک خود به بهترین نحو استفاده کند. برای درک بیشتر این مطلب به جدول زیر توجه کنید…

 

گذرا پایدار
بخشی از زندگی لذت رضایت مقوله ای
کل زندگی تجربه اوج رضایت از زندگی

 

گاهی اوقات مفاهیمی مانند لذت، رضایت مقوله ای و تجربه اوج با مفهوم رضایتمندی از زندگی اشتباه گرفته می شود.
لذت، یک احساس خوشی گذرا، و محدود به رفتار یا رویداد خاصی مانند خوردن یک غذای خوشمزه و یا خواندن یک کتاب خوب است.
رضایت مقوله ای، به رضایتمندی در حوزه خاصی از زندگی مثل کار، خانواده و غیره؛ و نه تمام جنبه ها مربوط است.
احساس تجربه اوج، نیز به دوره های زمانی محدود در زندگی که توأم با رضایتمندی است، گفته می شود. اما منظور از رضایتمندی از زندگی ، احساس خرسندی نسبتاً پایدار و همه جانبه در زندگی است که به آسانی متزلزل نمی شود.

به طور خلاصه میتوان گفت رضایتمندی از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگیش، و یا به عبارت دیگر ارزیابی سلامت و بهزیستی اش می باشد، که شامل موارد زیر است:

• دیدگاه اطرافیان درباره زندگی شخص
• رضایتمندی فرد از زندگی فعلی
• رضایتمندی فرد از گذشته
• رضایتمندی فرد از آینده
• میل به بهبود زندگی
• انواع رضایتمندی از زندگی

ارتباط میان فرصت های زندگی و ویژگی های بیرونی و درونی

 

ویژگی بیرونی ویژگی درونی
فرصت در زندگی قابلیت زندگی در محیط احساس توانایی زندگی کردن
نتایج کسب شده در زندگی سودمندی و کارآمدی رضایت از زندگی


چگونه می توان سطح سلامت و میزان رضایتمندی از زندگی را افزایش داد؟

مطمئنا مهمترین هدف همه ما ،افزایش سلامتی و بهبود کیفیت زندگی مان است. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، مهمترین بخش سلامتی، سلامت روان است و بدون آن، سلامتی قابل تعریف نیست. مطالعات مختلف بر درستی این مطلب صحه می گذارند.
بعنوان مثال درمقاله ایی که در سال ۲۰۱۲ در مجله انگلیسی سلامت منتشر شد، مشخص گردید افرادی که از سلامت روان پایینی برخوردارند، بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی وسرطان می باشند.

اما سلامت روان چیست؟

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت روان یعنی دیدگاه مثبت فرد درمورد توانایی های خود، قابلیت مقابله با استرس های روزمره، توان کار مولد و مفید بودن برای جامعه. به عبارتی حال خوب داشتن و رضایتمندی از زندگی . در ادامه، به بررسی عوامل موثر در بهبود وضعیت روانی می پردازیم…

۱)رژیم غذایی سالم

[مطابق جدیدترین اظهار نظر سازمان جهانی بهداشت غذای ناسالم عامل ۲۰۰ نوع بیماری است(آوریل ۲۰۱۵).] بیشتر ما می دانیم یک رژیم غذایی خوب و متعادل به سلامت جسم کمک می کند. با کمک این رژیم غذایی می توان وزن مطلوب داشت و با رنج وسیعی از بیماری ها، همچون بیماری های قلبی، دیابت و سرطان مقابله کرد. ولی آیا می دانید سودمندی دیگر رژیم غذایی درست،احساس خوب روانی است؟!

مغز ما همانند سایر ارگان های بدن برای سالم بودن و عملکرد خوب و مناسب احتیاج به مخلوطی از مواد مغذی دارد. یکی از سالم ترین رژیم های غذایی به اعتبار تحقیقات علمی فراوان، برنامه ایی است که غنی از حبوبات، غلات،گردوئی ها، غذاهای گیاهی و میوه باشد. همچنین، میزان متوسطی مرغ و ماهی و لبنیات و مقادیر کمی گوشت قرمز ،چربی های اشباع و غذاهای حاوی شکر داشته باشد.

در سال ۲۰۱۳ دانشمندان با مطالعه ایی که بر روی ۱۱۰۰۰زن میانسال انجام دادند،دریافتند کسانی که از رژیم غذایی بالا پیروی می کنند، نه تنها، طول عمرشان از افراد دیگر بیشتر است، بلکه، عملکرد مغزی بهتری نیز دارند. یا بعبارتی از سلامت روان بالاتری برخوردارند.

در مطالعه ایی که در همان سال بر روی ۱۴۰۰۰مرد وزن بزرگسال انجام شد،مشخص گردید کسانی که ۵ وعده یا بیشتر، میوه و سبزی در روز مصرف می کنند، در مقایسه با گروه کنترل، وضعیت روانی بهتری دارند. لاغری و رضایتمندی از زندگی

نکته:

در مقابل غذاهایی نیز هستند که با تضعیف سلامت روان مرتبطند. غذاهای مشکل ساز معمولا آنهایی هستند که حاوی شکر زیاد و یا افزودنی های صنعتی می باشند.

۲)ورزش منظم

فعالیت بدنی روی همه جنبه های سلامت از جمله سلامت روان تاثیر گذار است. دانشمندان توصیه می کنند حداقل ۱۵۰دقیقه ورزش هوازی متوسط، و یا ترجیحا ۷۵ دقیقه ورزش شدید در هفته انجام دهید.

به تازگی محققین دانشگاه میشیگان دریافتند پیاده روی می تواندباعث بهبود عملکرد مغز و بهبود حال فرد گردد. آنها معتقدند پیاده روی در خارج از خانه، نه تنها، احساسات مثبت را تقویت می کند،بلکه، ممکن است ابزار غیر دارویی مناسبی برای درمان وضعیت هایی همچون افسردگی باشد. در این مطالعه ۹ نفر از ۱۰شرکت کننده، وضعیت بهتر روانی را گزارش کردند. لاغری و رضایتمندی از زندگی

۳)خواب خوب

در سال ۲۰۱۰ محققین انستیتو سلامت استرالیا در طی مطالعه ایی که انجام دادند، دریافتند افرادی که کمتر از ۵ ساعت در شب می خوابند، بیشتر در معرض بیماری های روانی قرار دارند. آنها معتقدند مشکلات خواب، حتی در مقیاس کوچک، به احساس رضایتمندی و کیفیت زندگی فرد آسیب می زند.

مصرف زیاد غذاهای حاوی شکر و کافئین در غروب می تواند روی الگوی خواب تاثیر منفی بگذارد. لاغری و رضایتمندی از زندگی

۴)کنترل استرس

مطالعات متعددی سودمندی ورزش های کاهنده استرس مثل یوگا را گزارش می کنند. لاغری و رضایتمندی از زندگی

 


تمرین برای کسب حس رضایتمندی در زندگی

لاری سانتوس، استاد روانشناسی و علوم شناختی دانشگاه ییل آمریکا می‌گوید: بررسی‌های علمی ثابت کرده است که رضایت از زندگی نیاز به یک تلاش آگاهانه دارد.
پروفسور سانتوس، مدرس کلاس هایی به نام “روانشناسی و زندگی خوب” می گوید: سعادتمندی ناگهان اتفاق نمی افتد. شما باید برای سعادت و رضایت تمرین کنید.

سانتوس معتقد است که این تمرینات کار ساده ای نیست و زمان احتیاج دارد. او کسی است که در این باره تجربه خوبی دارد، چون “روانشناسی و زندگی خوب” را در دانشگاه تدریس می کند.

بنابر گزارش بی بی سی، کلاس های درس او در تاریخ ۳۱۶ ساله دانشگاه ییل پرطرفدارترین بوده و با بیشتر از ۱۲۰۰ دانشجو در دانشگاه به تازگی رکورد بیشترین شرکت کننده را شکسته است.

اساس درس های او بر قواعد روان شناسی مثبت گرا استوار است؛ شاخه ای از روانشناسی که درباره افزایش رضایت و تغییرات عادت های انسان تحقیق می کند.

اما چطور می توان تئوری های روان شناسی را در زندگی روزمره به طور عملی به کار برد؟

سانتوس می گوید: رضایتمندی چیزی نیست که همینطور اتفاق بیافتد. باید برای آن تمرین کنید. درست مثل ورزش و موسیقی که باید مدام تمرین کنید تا پیشرفت کنید و بتوانید موفق شوید.

سانتوس دو بار در هفته به دانشجوهایش درس می دهد که چگونه رضایت خود را از زندگی افزایش دهند.

او همچنین از دانشجوهایش می خواهد که هر یک برنامه های شخصی برای افزایش رضایت خود تهیه کنند تا به زندگی شادتر و سالمتری برسند.

در ادامه با ۵ تمرین ساده تا از تمرین ها پروفسور سانتوس برای رضایتمندی از زندگی آشنا شوید:

۱. فهرست قدردانستنی ها

سانتون از دانشجویانش می خواهد که در طول هفته هر شب فهرستی از چیزهایی که به خاطرش حس قدردانی و شکرگزاری دارند تهیه کنند.

او می گوید: شاید به نظر کار ساده ای باشد اما ما می بینیم دانشجوهایی که به طور مرتب این تمرین را انجام می دهند، راضی تر هستند. لاغری و رضایتمندی از زندگی

۲. خواب بیشتر و بهتر

به گفته سانتوس، ممکن است به نظر تمرین ساده ای باشد اما خیلی ها موفق به انجام آن نمی شوند. هشت ساعت خواب شبانه برای تمام هفته.

سانتوس می گوید: شاید به نظر خیلی پیش پا افتاده باشد اما می دانیم که خوابیدن بیشتر و بهتر احتمال ابتلا به افسردگی را کاهش و رویکرد مثبت افراد به زندگی را افزایش می دهد. لاغری و رضایتمندی از زندگی

۳. تمرکز ذهن

باید هر روز ۱۰ دقیقه تمرین تمرکز کنید. سانتوس می گوید از زمان دانشجویی تمرین مرتب تمرکز ذهنی باعث می شده که حس بهتری داشته باشد.

حالا که استاد دانشگاه شده است به دانشجویانش توصیه می کند: تحقیقات متعدد نشان می دهد که مدیتیشن و سایر تمرین هایی که توجه کامل ذهن را به خود جلب کند، می تواند شما را شادتر و سعادتمندتر کند. لاغری و رضایتمندی از زندگی

۴. وقت بیشتری را با خانواده و دوستان بگذرانید

سانتوس می گوید: تحقیقات جدید نشان می دهد که وقت گذراندن با دوستان و خانواده به شما احساس رضایت از زندگی خواهد داد.

روابط اجتماعی و رابطه سالم با افراد و دیدارهای رو در رو به طور مشخص باعث افزایش حس خوب زندگی و رضایت در انسان می شود.

سانتوس می گوید: در لحظه زندگی کنید، حتما زمانی را برای دور هم بودن اختصاص دهید و آگاهانه مراقب باشید که این زمان را چگونه سپری می کنید.

مفهوم زمان نقش بسیار مهمی در رضایت شما از زندگی دارد.

سانتوس می گوید: اغلب ما وقتی از ثروت صحبت می کنیم به این فکر می کنیم که چقدر پول داریم، اما تحقیقات نشان می دهد که ثروت در واقع رابطه مستقیم با زمان دارد. از قدیم گفته اند وقت طلاست.

۵. حضورتان را در شبکه های اجتماعی کم کنید و معاشرت واقعی را بیشتر کنید

به نظر پروفسور سانتوس خیلی مهم است که از حس رضایت غیرواقعی که شبکه های اجتماعی و آنلاین ایجاد می کنند، دوری کنید.

سانتوس می گوید: تازه ترین تحقیقات نشان می دهد افرادی که از شبکه های اجتماعی مثلا اینستاگرام استفاده می کنند در مقایسه با افرادی که وقت کمتری در این شبکه ها می گذرانند، احساس رضایت کمتری می کنند.

پس به این ترتیب اگر می خواهید در زندگی شادتر باشید، از حالا شروع کنید: قدر زندگی را بیشتر بدانید، با دوستان و خانواده معاشرت کنید، حداقل برای دقایقی از روز ذهن خودتان را از همه چیز پاک کنید، از شبکه های اجتماعی کمتر استفاده کنید و خوب بخوابید.

اگر این توصیه ها برای دانشجویان دانشگاه ییل کارساز بوده است برای شما هم خواهد بود.

گردآوری مدیریت استراتژیک بدن

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا